02აგვისტო

ევროპული კვლევითი საბჭოს (ERC) საგრანტო შესაძლებლობები

ევროპული კვლევების საბჭო - European Research Council საწყისი (starting) და სინერგიის (synergy) გრანტების მიღების შესაძლებლობას გთავაზობთ.

საწყისი გრანტებისთვის საპროექტო წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 24 ოქტომბერი.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

https://erc.europa.eu/apply-grant/starting-grant

 

სინერგიის გრანტების საპროექტო წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 8 ნოემბერი.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

https://erc.europa.eu/apply-grant/synergy-grant 

ევროპული კვლევითი საბჭოს (ERC) საგრანტო შესაძლებლობები