09აგვისტო

NEB კონკურსი მდგრადი და ინკლუზიური საჯარო სივრცეების აშენებისთვის უკვე გაიხსნა!

NEB კონკურსი მდგრადი და ინკლუზიური საჯარო სივრცეების აშენებისთვის უკვე გაიხსნა.

EIT Community გიწვევთ შეიმუშაოთ და წარადგინოთ ახალი ევროპული ბაუჰაუსის (NEB) ინიციატივის შესაბამისი განაცხადები.

კონკურსისა და დაგემილი ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ ბმულით:

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/co-create-neb-call-proposals-build-sustainable-and-inclusive-public?fbclid=IwAR2wQ3FXlPChHoCpZE3s0cBrvtsa1Oz6gexukcpMGWzHMdbAvSSue6Exr5c

 

NEB კონკურსი მდგრადი და ინკლუზიური საჯარო სივრცეების აშენებისთვის უკვე გაიხსნა!