25აგვისტო

დარეგისტრირდით და მიიღეთ მონაწილეობა "Horizon Implementations Days" 2023 წლის პირველ სამ სესიაში

დარეგისტრირდით და მიიღეთ მონაწილეობა "Horizon Implementations Days" 2023 წლის პირველ სამ სესიაში.

დასწრება შესაძლებელია შემდეგ ღონისძიებებზე:

შესაძლებლობების მოძიება და განაცხადის წარდგენა "ჰორიზონტი ევროპასთვის;

05 ოქტომბერი, 09:30 საათიდან 12:30 საათამდე (CEST, ბრიუსელის დროით);

ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ ბმულით:

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/1bUwgFf0qObzrjzZqnmhHf/programme?fbclid=IwAR2m3vOYDhNCWPxc4UlIN7e-RwP7nFUhN6l7MW1e2d29QW-B2HtaKCkajqI

 

საგრანტო ხელშეკრულების მომზადება "ჰორიზონტი ევროპასთვის";

 7 ოქტომბერი, 09:30 საათიდან 12:45 საათამდე (CEST, ბრიუსელის დროით);

ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ ბმულით:

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/561Lgy9R5HI4axaCm3JKfw/overview

 

გრანტის მენეჯმენტი "ჰორიზონტი ევროპასთვის";

24 ოქტომბერი, 09:30 საათიდან 13:00 საათამდე (CEST, ბრიუსელის დროით):

ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ ბმულით:

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2VgQVkhSe14gr3SDySNP6K/overview?fbclid=IwAR0o8_URDTEZCQpF4wllHRuvD5qdbRtF-UUpPtD2l2sbKbY2qPT1S7nWLG4

 

 

დარეგისტრირდით და მიიღეთ მონაწილეობა "Horizon Implementations Days" 2023 წლის პირველ სამ სესიაში