08სექტემბერი

პროექტი "PREP4BLUE" ონლაინ ვებინარს - “Planning for Citizen Participation in Mission Ocean & Waters” ჩაატარებს

"ჰორიზონტი ევროპას" პროექტი "PREP4BLUE" ონლაინ ვებინარს - “Planning for Citizen Participation in Mission Ocean & Waters” ჩაატარებს.

სამი ერთსაათიანი სესიის განმავლობაში მონაწილეები შეისწავლიან, თუ როგორ იწერება პროექტი, სამუშაო ან აქტივობების პროგრამა ევროკავშირის მისიის (მისია ოკეანე) მოქალაქეთა ჩართულობის მიზნებთან შესაბამისობაში.

ვებინარი #1: თემზე დაფუძნებული სოციალური მარკეტინგი ოკეანის მისიისთვის: შესავალი . ჩატარდება 24 ოქტომბერს, 16.00 სთ. CEST დროით.

რეგისტრაციისთვის ისარგებლეთ ბმულით:

https://www.eventbrite.ie/e/community-based-social-marketing-for-mission-ocean-an-introduction-tickets-706730679487?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR0k-mFWLo2SSCm_HY5HiG3EsSOgd_oHTeVn1f2wWD43UYWfx0mtDlSx494

 

 

ვებინარი #2: სამოქალაქო შეკრებები და სათათბირო პროცესები ოკეანის მისიისთვის ჩატარდება 7 ნოემბერს 09:00 სთ.-ზე CET დროით.

რეგისტრაციისთვის ისარგებლეთ ბმულით:

https://www.eventbrite.ie/e/citizen-assemblies-and-deliberative-processes-for-mission-ocean-tickets-706748001297?aff=oddtdtcreator

 

პროექტი "PREP4BLUE" ონლაინ ვებინარს -  “Planning for Citizen Participation in Mission Ocean & Waters” ჩაატარებს