06ოქტომბერი

ბრიტანეთის ეროვნული საკონტაქტო პირებისა და ინოვაციური UK KTN გლობალური ალიანსის საბროკერო ღონისძიება

12 ოქტომბერს ბრიტანეთის ეროვნული საკონტაქტო პირებისა და ინოვაციური UK KTN გლობალური ალიანსის ორგანიზებით  ვირტუალური საბროკერო ღონისძიება გაიმართება.

საბროკერო ღონისძიება არ წარმოადგენს საინფორმაციო შეხვედრას და განკუთვნილია მათთვის, ვისაც შერჩეული აქვს რომელიმე საკონკურსო თემა/ინტერესის სფერო და მზად არის განიხილოს პროექტის კონკრეტული იდეა პოტენციურ პარტნიორებთან. 

საბროკერო ღონისძიებაზე ჯანმრთელობის კლასტერიდან განიხილება 4 საკონკურსო თემა:

  1. Pandemic preparedness and response: Host-pathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential (HORIZON-HLTH -2024-DISEASE-08-20)
  2. Bio-printing of living cells for regenerative medicine (HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02)
  3. Developing EU methodological frameworks for clinical/performance evaluation and post-market clinical/performance follow-up of medical devices and in vitro diagnostic medical devices (IVDs)(HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08)
  4. Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators (HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09)
 
 
ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და რეგისტრაციისათვის, ეწვიეთ ვებ-გვერდს
 
ბრიტანეთის ეროვნული საკონტაქტო პირებისა და ინოვაციური UK KTN გლობალური ალიანსის საბროკერო ღონისძიება