დაფინანსებული პროექტები (2021-27)

ჰორიზონტის ევროპის დეშბორდი - ჰორიზონტი ევროპის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია