თათია გიორგაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
giorgashvili@rustaveli.org.ge

ლუკა ქემოკლიძე

ხელმძღვანელის მოადგილე
kemoklidze@rustaveli.org.ge

შორენა ბერიძე

ეროვნული საკონტაქტო პირი (სამართლებრივი და ფინანსური საკითხები)
beridze@rustaveli.org.ge