კონკურსის შესახებ ყველაზე ამომწურავ და ზუსტ ინფორმაციას მოგცემთ მისი “სამუშაო პროგრამა”. დოკუმენტების სანახავად დაფინანსებისა და ტენდერების პორტალის ვებგვერდის ზედა ველზე უნდა დააჭიროთ How to Participate  და შემდგომ Reference Documents”.

დაფინანსებისა და ტენდერების პორტალის მარცხენა ზოლში - სანავიგაციო პანელზე, პროგრამირების პერიოდის გრაფაში მიუთითეთ: 2021-2027. პროგრამის არჩევის ფილტრის გრაფაში ჩასვით: Horizon Europe (HORIZON)

იხილეთ სამუშაო პროგრამების სრულია სია შემდეგ ბმულზე