ჰორიზონტი ევროპა კვლევისა და ინოვაციების დარგში ევროკავშირის ძირითადი დაფინანსების პროგრამაა, რომლის ბიუჯეტი 95,5 მილიარდი ევროა. აღნიშნული თანხა, შვიდი წლის განმავლობაში (2021-2027) გრანტების სახით გაიცემა.

პროგრამა მხარს უჭერს ევროკავშირის პოლიტიკის შექმნასა და განხორცილებას კვლევებისა და ინოვაციების სფეროში, ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების, ახალი ცოდნისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და გავრცელების გზით .

 

პროგრამის "ჰორიზონტი ევროპა" სტრუქტურა

სვეტი I

ბრწყინვალე მეცნიერება

 

ევროპული კვლევების საბჭო

მარია სკლადოვსკა-კიურის აქტივობები

კვლევითი ინფრასტრუქტურა

 

სვეტი II

გლობალური გამოწვევები და ევროპული ინდუსტრიული კონკურენცია

კლასტერები

სვეტი III

ინოვაციური ევროპა

 

ევროპული ინოვაციების საბჭო

ევროპული ინოვაციების ეკოსისტემა

ინოვაციების და ტექნოლოგიები ევროპული ინსტიტუტი

ჰორიზონტალური სვეტი

მონაწილეობის გაფართოება და ევროპული კვლევითი სივრცის გაძლიერება