Საგრანტო ოფისის ფუნქციაა დააკვალიანოს უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების პროგრამა - Horizon Europe ინფორმაციის მოძიებაში. Დაეხმაროს სხვა საერთაშორისო, თუ ადგილობრივ კონკურსებში მონაწილეობის მიღებაში, პროექტების მომზადებასა და მართვის პროცესებში. 

საგრანტო ოფისის საქმიანობა შემდეგ აქტივობებს უკავშირდება: 

  • უნივერსიტეტის თანამშრომლების  ინფორმირებულობის გაზრდა კვლევის დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ; 

  • კონსულტაციების და ტრეინინგების გზით პროექტების მომზადებისა და მართვის მხარდაჭერა; 

  • უნივერსიტეტის კვლევების მონაცემთა ბაზის შექმნა;  

  • ჰორიზონტ ევროპის სათაო ოფისთან და პროგრამის ეროვნულ საკონტაქტო პირებთან აქტიური თანამშრომლობა. 

 

საგრანტო ოფისის კოორდინატორების საკონტაქტო მონაცემები: 

  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ლუკა ქემოკლიძე L.kemoklidze@gtu.ge 

 

აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნათია ქვაჩაკიძე Natia.kvachakidze@atsu.edu.ge 

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

შოთა როდინაძე shota.rodinadze@bsu.edu.ge  

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მერი სახამბერიძე merisakhamberidze@gmail.com 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თეონა დიასამიძე theona.diasamidze@iliauni.edu.ge 

 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქეთევან შაშვიაშვილი Ketevan.shashviashvili@tesau.edu.ge 

 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ლევან კვარაცხელია Levan.kvaratskhelia@sou.edu.ge 

 

ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნათია წიფურია natiatsipuria@zssu.edu.ge 

 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გიორგი მღებრიშვილი mm.mgebrishvili@gmail.com 

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნინო ფარსადანიშვილი Nino.parsadanishvili@tsu.ge 

 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

თამუნა გვასალია t.gvasalia@tsmu.edu 

 

ევროპის უნივერსიტეტი 

ეკა კოხრეიძე eka.kokhreidze@eu.edu.ge 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი 

ჯონი მწარიაშვილი j.mtsariashvili@ug.edu.ge 

 

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

ნინო თვალთვაძე n.tvaltvadze@kiu.edu.ge