იხილეთ პასუხი ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებზე, რომლის ბაზაც გროვდება IT Helpdesk, eProcurement Helpdesk, Call Coordinators და Horizon Europe NCP კორესპონდენციის საფუძველზე.