ჰორიზონტი ევროპის პირველი სვეტი „ბრწინვალე მეცნიერება“ სამ პროგრამად იყოფა: