ჰორიზონტ ევროპის საინფორმაციო დღეები პოტენციურ განმცხადებლებს და ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების სხვა დაინტერესებულ მხარეებს აძლევს შესაძლებლობას მიიღონ ინფორმაცია და დასვან შეკითხვები ძირითადი პროგრამის დაფინანსების ინსტრუმენტების და პროცესების შესახებ. ევროკომისიის მიერ გამართებული საინფორმაციო დღეების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ ჰორიზონტი ევროპის ვებგვერდი

ეროვნული ოფისის მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო დღეების ჩამონათვალი იხილეთ ქვემოთ , ხოლო ჩანაწერები ჩვენს იუთუბ არხზე:

https://bit.ly/3Phq4VK